Zo stretnutia On Je Živý

  • Patricia Micudova – On Je Živý 2014 (Nitra)

Veľká noc v Altöttingu

  • Svedectvo Veroniky (17), ktorá sa zúčastnila v roku 2012 prvýkrát.