„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt , 7)

Plagát On je živý 2016

Nahrávky On je živý 2016