Ste Kristov list…

(2 Kor 3,3)
On Je Živý 2014 - plagát
On Je Živý 2014 – plagát