Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.

(por. Mt 28,19)
On Je Živý 2013 - plagát
On Je Živý 2013 – plagát