Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi,
upevnení vo viere…

(porov. Kol 2, 7)
On Je Živý 2011 - plagát
On Je Živý 2011 – plagát