Učiteľ dobrý, čo mám robiť,
aby som dosiahol večný život?

(Mk 10, 17)
On Je Živý 2010 - plagát
On Je Živý 2010 – plagát