… ale keď zostúpi na vás Svätý Duch,
dostanete silu a budete mi svedkami …

(Sk 1,8)
On Je Živý 2008 - plagát
On Je Živý 2008 – plagát