… lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach
skrze Ducha Svätého ktorého sme dostali.

(Rim 5,5)
On Je Živý 2007 - plagát
On Je Živý 2007 – plagát