• 19. ročník – Nitra 2014 (Plagát, Program)
 • 18. ročník – Nitra 2013 (Plagát, Program)
 • 17. ročník – Nitra 2012 ( Plagát, Program)

  „Buďte pripravení zdôvodniť nádej ktorá je vo vás.“ (1 Pt 3, 15)

 • 16. ročník – Nitra 2011 ( Plagát, Program)

  „Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere…“ (porov. Kol 2, 7)

 • 15. ročník – Nitra 2010 ( Plagát, Program)

  „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?“ (Mk 10,  17)

 • 14. ročník – Nitra 2009 ( Plagát, Program)

  „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus !“ (Ef 5,14)

 • 13. ročník – Nitra 2008 ( Plagát, Program)

  „… ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami …“ (Sk 1,8)

 • 12. ročník – Púchov 2007 ( Plagát, Program)

  „… lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5)

 • 11. ročník – Púchov 2006

  „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske.“ (Jn 15,9)

 • 10. ročník – Púchov 2005

  „…prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2)

 • 9. ročník – Púchov 2004

  „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ (Jn 6,51)

 • 8. ročník – Púchov 2003

  „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná…“ (Jn 4,15)

 • 7. ročník – Trenčín 2002

  „… ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl …“ (Iz 49,15c-16a)