41_05aProf. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.

český psychiater, pedagóg, člen sekulárneho rádu želivských premonštrátov, gréckokatolícky kňaz a esperantista. Vyštudoval tiež odbory teológia a pedagogika na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry. Je externým spolupracovníkom Českého rozhlasu, kde pravidelne vystupuje v relácii Ako to vidia. Príležitostne vystupuje aj v reláciách Českej televízie.

 

 

wzluADJcMons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

za kňaza bol vysvätený 4. júla 1994 v Trnave. V roku 2000 dosiahol doktorát na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme. Od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín RKCMBF UK. V roku 2012 bol vymenovaný za bratislavského pomocného biskupa. Bol vymenovaný prezidentom Slovenskej Republiky za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.

 

 

Surovec-z-Let-s-Dance--Baby--smola--tento-je-zadany-Tomáš Surovec

vyučuje spoločenské tance, svadobnú prípravu, latinsko-americké, spoločenské tance. Vyštudoval ekonomickú univerzitu v Bratislave. Niekoľkonásobný majster Slovenska v rôznych tanečných disciplínach. Víťaz televíznej šou Let’s Dance.